Wat biedt NIM?
Hulp, informatie en advies

Als u een vraag of probleem heeft kunt u er vaak zelf uit komen, bijvoorbeeld met hulp van vrienden of familie. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan kunt u kostenloos bij NIM terecht. Bij relatieproblemen, een scheiding, opvoeden, verdriet, eenzaamheid, geldproblemen of iets anders.

Welke hulp het beste bij u past, hangt onder meer af van de vraag die u heeft. Soms is het zinvol om in een groep gesprekken te voeren; of samen met uw partner of het hele gezin. Of u heeft bijvoorbeeld behoefte aan praktische begeleiding bij financiële vragen. De hulp is kort als dat kan en langer als dat nodig is.

Waar werkt NIM?

Voor de meeste vormen van onze hulp- en dienstverlening bestaat ons werkgebied uit Nijmegen en omgeving.

U vindt de maatschappelijk werker dicht bij u in de buurt: in een Sociaal Wijkteam, in een gezondheidscentrum, een wijkcentrum, bij de huisarts of op de school van uw kinderen. In Nijmegen kunt u voor informatie en advies terecht bij de een Stip bij u in de buurt. Een Stip is een informatie- en adviespunt in de wijk. In een Stip kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, het invullen van formulieren, zorg of opvoeding. Je kunt er ook informatie krijgen over activiteiten of cursussen in de wijk. Wanneer nodig wordt je vanuit de Stip doorverwezen naar een Sociaal Wijkteam voor hulp. In verschillende andere gemeenten kun je direct terecht bij een Sociaal Wijkteam. Kijk bij Contact en waar om te zien hoe u bij NIM terecht kunt.

Wanneer word ik geholpen?

Wanneer u NIM belt krijgt u eerst een telefoniste aan de telefoon. Als het kan wordt u dan direct met een maatschappelijk werker doorverbonden. Wanneer dat niet meteen kan, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Tijdens de aanmelding bespreekt u met de maatschappelijk werker uw hulpvraag. NIM probeert de wachttijd altijd zo veel mogelijk te beperken. Om u alvast zo goed mogelijk te helpen kunt u gebruik maken van Stap Vooruit: een groep waar u samen met anderen en onder begeleiding van een maatschappelijk werker naar een oplossing voor uw problemen gaat zoeken.

Uw privacy

De maatschappelijk werkers van NIM Maatschappelijk Werk hebben een geheimhoudingsplicht, net als bijvoorbeeld de huisarts. Dit betekent dat de informatie die u geeft, niet aan mensen wordt gegeven die niets te maken hebben met de hulp die u aan ons heeft gevraagd. De maatschappelijk werker kan uw hulpvraag wel met een collega of leidinggevende bespreken. Het doel hiervan is om te kijken hoe wij u het beste kunnen ondersteunen bij het oplossen van uw probleem.

Vormen van hulp- en dienstverlening

NIM Maatschappelijk Werk levert algemeenschool- en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook voeren wij maatschappelijk werk uit voor woningcorporaties, in de vorm van preventieve schuldhulpverlening en professionele buurtbemiddeling. Tevens behoren gezinscoaching, casemanagement en hulp bij huiselijk geweld tot ons aanbod. Voor jongeren met meerdere ernstige problemen is er R75. Aan NIM Maatschappelijk Werk zijn naast 100 professionele medewerkers ook vrijwilligers verbonden die via diverse projecten laagdrempelige steun bieden aan kinderen en volwassenen. In het menu (links op deze pagina) staan al onze werksoorten uitgelegd.