Vrijwilligersprojecten
NIM helpt door de inzet van vrijwilligers

NIM Maatschappelijk Werk zet vrijwilligers in als er vraag is naar praktische ondersteuning en makkelijk toegankelijke hulp. Vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners. De vrijwilliger is een maatje of een onpartijdige derde partij die meedenkt. De cliënt ziet de relatie met de vrijwilliger als gelijkwaardig, wat een gesprek makkelijk maakt. Door de tijd die de vrijwilliger doorbrengt met de cliënt ontstaat al snel een gevoel van saamhorigheid en vertrouwdheid.

Door de inzet van vrijwilligers kan professionele hulp soms worden voorkomen of juist worden ondersteund. NIM heeft de volgende vrijwilligersprojecten:

Buddyzorg

Buddyzorg biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige levensbedreigende of chronische ziekte. Buddyzorg probeert deze mensen te helpen bij het verwerken van het ziek-zijn en de gevolgen daarvan. Lees verder... of ga naar de website van Buddyzorg Nijmegen.

Jij & Ik

Jij & Ik houdt zich bezig met de begeleiding van kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar oud, die vanuit de thuissituatie een tekort aan aandacht en begeleiding hebben en daardoor in moeilijkheden dreigen te raken. Lees verder...

Mate for You

Mate for You is er voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die op zoek zijn naar een maatje. Voor een jaar worden ze gekoppeld aan een leeftijdgenoot om samen één keer per week een activiteit te ondernemen. Lees verder...

Buurtbemiddeling

Mensen met buurt- of burenproblemen kunnen een neutrale 'buurtbemiddelaar' inschakelen om een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te maken. Lees verder...

Begeleide omgang

Wanneer ouders extra hulp nodig hebben bij het uitvoeren van een omgangsregeling na een scheiding kan begeleide omgangsregeling daarbij helpen. Lees verder...

InContact

Voor sommige mensen is het aangaan van nieuwe contacten een hele stap. Er wordt hulp geboden bij het aangaan van nieuwe contacten om zo het persoonlijk netwerk te versterken. Lees verder...

Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL)

Het COiL wil het geestelijk welzijn bevorderen, zingeving stimuleren en isolement helpen voorkomen door mensen met elkaar in contact te brengen en een netwerk op te zetten van vrijwilligers die mensen thuis bezoeken. Lees verder op www.ontmoetinginlevensvragen.nl

Vrijwilliger worden?

Geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Kijk dan bij het project waar je interesse ligt. Per project staat omschreven wat we van een vrijwilliger vragen. Meer informatie is eveens te vinden in het menu Werken bij NIM.