Vrijwilliger worden?
Meldt u aan als vrijwilliger

NIM Maatschappelijk Werk zet vrijwilligers in als er vraag is naar praktische ondersteuning en makkelijk toegankelijke hulp. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerd?

NIM heeft verschillende projecten welke (grotendeels) op vrijwilligers draaien. Doordat de vrijwilligers geen professionele hulpverleners zijn, worden zij door cliënten vaak als niet bedreigend ervaren en wordt hun hulp makkelijker geaccepteerd. De ontvanger van de hulp ziet de relatie met de vrijwilliger als gelijkwaardig, wat een gesprek makkelijk maakt. De vrijwilliger is een maatje of een onpartijdige derde die meedenkt in plaats van zaken oplegt. Door de tijd die de vrijwilliger doorbrengt met de cliënt ontstaat al snel een gevoel van saamhorigheid en vertrouwdheid.

Als vrijwilliger wordt u professioneel begeleid, bent u verzekerd en ontvangt u een onkostenvergoeding. Wat wij vragen van onze vrijwilligers, kunt u lezen bij het desbetreffende genoemde project.

Vrijwilligersprojecten

Bij NIM zijn vrijwilligers actief binnen de volgende projecten actief:

 • Buurtbemiddeling: In de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, West-Maas en Waal, Beneden-Leeuwen, Berg en Dal, Heumen
  en Lingewaard/Overbetuwe biedt NIM buurtbemiddeling. Dit is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder leiding van vrijwillige, getrainde buurtbemiddelaars. Kijk ook op www.buurtbemiddelingnim.nl.
 • Mate for You: Als jonge vrijwilliger word je maatjes met een jongere die er alleen voor staat of weinig mensen heeft om op terug te vallen. Samen dingen doen! Kijk ook op www.mateforyou.nl
 • Begeleide Omgang: Als volwassen vrijwilliger begeleid je de omgangsregeling van gescheiden ouders met hun kinderen of van ouders of verzorgers met hun uit huis geplaatste kinderen. Het belang van het kind komt op de eerste plaats.
 • Jij & Ik: Als volwassene ondersteun je kinderen, die in hun thuissituatie aandacht te kort komen, als een soort ‘grote broer of zus.’
 • Buddyzorg: Als buddy bied je ondersteuning aan mensen met een ernstige levensbedreigende of chronische ziekte. Buddyzorg probeert deze mensen te helpen bij het verwerken van het ziek-zijn en de gevolgen daarvan. Buddy's zetten zich hiervoor in, door te luisteren, te praten en mee te denken.
 • InContact: Als vrijwilliger help je mensen bij het aangaan van nieuwe en meer sociale contacten om zo hun netwerk op te bouwen en uit te breiden. Dit gebeurt door samen dingen te ondernemen, mensen te stimuleren om zelf actief te zijn en te ondersteunen bij het lid worden van bijvoorbeeld een vereniging of club. Hierdoor creëert de cliënt ook een groter draagvlak voor het oplossen van enkelvoudige problemen.   
 • Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL): het COiL biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door
 1. inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
 2. inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
 3. inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
 4. het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
 5. het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Vrijwilliger worden?

Denkt u erover om vrijwilliger te worden? Kijk dan eens bij de beschreven projecten op deze site. Per project kunt u vinden wat wij van een vrijwilliger vragen en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of aanmelding. Wilt u algemene informatie? Bel dan 024 - 323 27 51

Wie zijn de vrijwilligers?

Elk vrijwilligersproject wordt gecoördineerd door een professionele coördinator. De ondersteuning van vrijwilligers is geen hulpverlening. Juist daarom zijn de vrijwilligersprojecten vaak heel laagdrempelig voor mensen. Ze hebben te maken met een neutrale vrijwilliger die tijd en energie in hen wil investeren. De in totaal 150 vrijwilligers die voor NIM actief zijn, zijn burgers met diverse achtergronden, van stagiaire maatschappelijk werk tot gepensioneerde rechtbankmediator.

Op basis van vragen van mensen (cliënten, cliëntgroepen, gemeenten, samenwerkingspartners, verwijzers, medewerkers en ‘de maatschappij’) zet NIM Maatschappelijk werk hulpverlening, dienstverlening en begeleiding in. Onze organisatie doet dit ook door op steeds grotere schaal te werken met vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers kan professionele hulp soms worden voorkomen of juist worden ondersteund.

Mensen die zichzelf ‘aanbieden’ met al hun kwaliteiten en tijd, daar gaat NIM Maatschappelijk werk zorgvuldig mee om. Na een screening, training en contractondertekening, start de begeleiding door de vrijwilliger binnen het project. Gedurende de werkzaamheden ontvangt de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding van de coördinator. Met recht kan worden gezegd dat bij NIM hoog gekwalificeerde vrijwilligers die er zo voor zorgen dat kwetsbaren mensen uit onze lokale samenleving een goede steun in de rug krijgen.

Geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Kijk dan bij het project waar je interesse ligt. Per project staat omschreven wat we van een vrijwilliger vragen.