Studenten
Stage of afstuderen bij NIM

NIM Maatschappelijk Werk levert een bijdrage aan de opleiding van toekomstige maatschappelijk werkers door jaarlijks een aantal stageplaatsen en een aantal afstudeerplaatsen beschikbaar te stellen. NIM werkt hiertoe onder meer samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

NIM biedt een inspirerende leer- en werkomgeving, waar elke stagiar(e) de kans krijgt om met haar of zijn talenten een positieve bijdrage te leveren aan een meer menswaardige samenleving.

NIM biedt stageplaatsen aan voor:

  • sociale opleidingen MWD, SPH, Pedagogiek en TP namelijk:
    - derdejaars HBO-studenten (voltijd)
    - en tweede, derde- en vierdejaars HBO-studenten van de deeltijdopleiding

Stages zijn mogelijk bij verschillende teams, waaronder het algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk (alleen september-instroom) en R75 (hulpverlening aan jongeren die dak en/of thuisloos zijn of dreigen te worden, of voor jongeren die op meerdere leefgebieden problemen hebben).

NIM biedt daarnaast stageplaatsen aan voor:

  • eerste en tweedejaars HBO-studenten MWD en eerstejaars studenten Pedagogiek. Dit zijn stageplaatsen voor enkele uren per week bij vrijwilligersprojecten of het klapperproject;
  • vierdejaars of hogerejaars WO-studenten (voltijd);
  • derdejaars HBO-studenten (voltijd) van de opleiding Communicatie;
  • tweedejaars MBO-studenten niveau 3 en 4 (voltijd) en derdejaars MBO-studenten niveau 3 van de opleiding Secretaresse / managementassistente;

Het aantal stageplaatsen dat NIM ter beschikking stelt aan deze groepen studenten wordt jaarlijks vastgesteld. Dit aantal is onder meer afhankelijk van de mogelijkheden van de teams maar in principe biedt elk team per studiejaar één stageplaats. NIM kent een marktconforme stagevergoedingsregeling en de startmomenten voor de stages zijn in principe begin september en begin februari.

Wil je stage lopen bij NIM Maatschappelijk Werk of heb je vragen?

Neem dan contact op met NIM, afdeling HRM, via hrm@nim.nl.