NIM werkt aan menswaardigheid
Strategisch plan 2013-2017

In 2011 startte NIM startte het strategietraject “Stap in de toekomst”. Uitgangspunt van dit traject was de vraag: “welke kant gaat de organisatie op?” Deze vraag werd ingegeven door het feit dat NIM zich op een belangrijk kruispunt bevindt: met ingrijpende bezuinigingen en stelselwijzigingen die voor de deur staan én een maatschappij die in hoog tempo verandert. Hoe kan NIM ook in de toekomst waarde blijven toevoegen aan de lokale samenleving?

Begin 2013 is het strategisch plan voltooid. Het document bevat de belangrijkste kernambities van NIM en is het papieren resultaat van een uitvoerig strategietraject, waaraan door iedere NIMmer een steentje is bijgedragen. De kernambities uit het strategisch plan vormen de richting en keuzes voor NIM Maatschappelijk Werk in de jaren 2013 tot en met 2017.

Het strategisch plan 2013-2017, met de titel "Nu Investeren in Menswaardigheid" is hier te downloaden (PDF).