Professionals
Wat NIM voor u kan betekenen

Veel mensen redden het prima op eigen kracht. Mensen die het (even) niet redden, zijn altijd welkom bij NIM. NIM biedt dan de meest laagdrempelige en eerste ingang naar hulp, informatie of advies. Met of zonder verwijzing helpt NIM mensen weer op de rit; bij opvoeden, relaties, verwerking, scheiden, financiële zaken, wet- en regelgeving en allerlei andere vragen en problemen die mensen tegen komen.

NIM Maatschappelijk Werk doet dit met name in de vorm van enerzijds trainingen en gespreksgroepen, en anderzijds algemeen, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook voeren wij maatschappelijk werk uit voor woningcorporaties, in de vorm van preventieve schuldhulpverlening en professionele buurtbemiddeling. Tevens behoren gezinscoaching, casemanagement, hulp bij huiselijk geweld en vrijwilligersprojecten tot ons aanbod. Voor jongeren met meerdere ernstige problemen is er R75. Voor de meeste vormen van onze hulp- en dienstverlening bestaat ons werkgebied uit Nijmegen en omgeving.

Waarvoor kunnen mensen bij NIM terecht?

Als iemand een vraag of probleem heeft komt hij/zij er vaak zelf uit, bijvoorbeeld met hulp van vrienden of familie. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan kan hij/zij kosteloos bij NIM terecht. NIM biedt ondermeer hulp rondom de volgende thema’s:

 • Kinderen en opvoeden
 • Financiën of schulden
 • Relaties en scheiden
 • Wonen, huren en buren(overlast)
 • Zingeving/dagbesteding
 • Rouwverwerking
 • Burenruzie
 • Pesten
 • Sociale vaardigheden
 • Voor jezelf opkomen
 • Huiselijk geweld
 • Vrijwilligerswerk

Wat biedt NIM?

Concreet helpt NIM op de volgende wijzen:

 • Individuele begeleiding
 • Gespreksgroepen
 • Gezinsbegeleiding
 • Screening
 • Trainingen en cursussen

Hoe werkt NIM?

De sociale professionals van NIM kijken altijd naar de vraag achter de vraag, dus naar wat er écht speelt bij een probleem of vraag. Het uitgangspunt is altijd de eigen kracht van de bewoner, dus wat hij/zij zelf kan. Het doel van NIM is om mensen weer in hun eigen kracht te zetten, zodat zij zelf (met hulp van hun eigen sociale netwerk) verder kunnen. Daarom is de ondersteuning van NIM altijd kortdurend.

Hoe kunt u doorverwijzen?

Alle verwijzingen naar NIM verlopen via de ‘screeners’ van NIM, getrainde maatschappelijk werkers die telefonisch of per mail al een beeld krijgen van wat er nodig is aan eventuele ondersteuning. De screeners van NIM zijn telefonisch bereikbaar via (024) 32 32 751 (9-17uur) en per mail: info@nim.nl.

Aanmeldformulier Groepen en trainingen

Heeft u ideeën?

Maar ook wanneer mensen goede ideeën of initiatieven voor de wijk hebben, kunnen ze hiermee bij NIM terecht. Dat geldt uiteraard ook voor verwijzers of andere professionals met goede ideeën! Als leerkracht, huisarts, hulpverlener of anderszins betrokkene bent u goed bekend met de vragen en behoeften van de mensen voor wie u klaar staat. Wanneer het in uw gemeente ontbreekt aan een passend aanbod hiervoor, dan horen wij dit graag van u. Wij helpen sowieso verder en, indien wenselijk, ontwikkelen wij een nieuw aanbod. Met tips of suggesties kunt u mailen naar info@nim.nl.