Onderzoek en wetenschap
Kennisontwikkeling bij NIM

Om de blijvende kwaliteit van het maatschappelijk werk te garanderen, is het belangrijk dat er meer wetenschappelijke onderbouwing komt en dat wordt getoetst welke ingrepen effectief zijn. Professioneel handelen zou idealiter namelijk altijd ‘evidence-based’ moeten zijn. NIM onderstreept deze noodzaak en heeft 'Onderzoek en kennisontwikkeling daarom benoemd tot één van de kernambities in het Strategisch Plan 2013-2017. Om praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek een plek dient te krijgen binnen de organisatie, is NIM daarom een onderzoeksprogramma gestart.

Hierin is nadrukkelijk de samenwerking met partners opgezocht. Door dit onderzoeksprogramma wordt er een koppeling gemaakt tussen de praktijk en wetenschap ten behoeve van gefundeerde
kwaliteitsontwikkeling in de praktijk.

In het onderzoeksprogramma wordt onderzoek gedaan naar verschillende onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn problematiek rondom multiproblemgezinnen en de effectiviteit van de Sociale Netwerk Strategieën-methodiek. De diverse onderzoeken van NIM Maatschappelijk Werk worden uitgevoerd met partners waaronder gemeente, hogeschool, universiteit en andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Stichting Sociaal Werk

Naast het eigen onderzoeksprogramma, is NIM (samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) initiatiefnemer en nauw betrokken bij de Stichting Sociaal Werk. Het doel van de stichting is het vestigen van een bijzondere universitaire leerstoel Sociaal Werk voor het in beeld brengen en ontwikkelen van de maatschappelijke baten van sociaal werk in Nederland. Daarnaast zal er ook een academische werkplaats
Sociaal Werk worden opgericht. Vanuit deze werkplaats wordt onderzoek gedaan naar de professionalisering, profilering en positionering van de sociale werker. Meer informatie over de Stichting Sociaal Werk is te vinden op de website: www.stichtingsociaalwerk.nl.

Meer informatie

In januari 2014 heeft NIM een nieuwsbrief uitgebracht over de verschillende activiteiten die NIM op het gebied van onderzoek onderneemt. Deze nieuwsbrief is hier te lezen.