Missie en visie
Hier staan wij voor

NIM werkt aan menswaardigheid en is daarom een organisatie met unieke sociale professionals die doen wat nodig is om mensen die het in hun leefsituatie net niet redden, in kleine stappen te versterken om het net wel te redden.

Menswaardigheid:

 • NIM gunt iedereen een menswaardig bestaan en is actief waar deze in het geding is.
 • NIM gaat af op vragen van mensen en signalen uit hun omgeving.
 • NIM zet haar professionele macht in om hiaten en misstanden in onze maatschappelijke structuur te signaleren en spant zich in deze te verminderen.

Unieke sociale professionals:

 • Bij NIM werken sociale professionals die vanuit hun unieke kwaliteiten op eigen wijze invulling geven aan hun vak.
 • De gedrevenheid om zich in te spannen voor meer menswaardigheid verbindt NIMmers
 • NIMmers investeren blijvend in de ontwikkeling van hun talenten, de organisatie daagt hen hiervoor uit en ondersteunt hierbij.
 • Dat alles maakt hen tot unieke, zelfbewuste en lerende professionals.

Doen wat nodig is:

 • Sociale professionals baseren hun handelen op wat nodig is en wat ‘deugt’.
 • Samen werkt men voortdurend aan de ontwikkeling van het eigen (morele) kompas om hierin de juiste keuzes te maken
 • Het management biedt vooral ruimte en vertrouwen, naast de noodzakelijke kaders en ondersteuning
 • Dat alles vormt de basis voor sociale professionals om improviserend te werk te gaan.

Versterken - Van net niet, naar net wel:

 • NIM focust haar acties op mensen die het tijdelijk net niet redden maar dat potentieel wel kunnen.
 • Door aandacht voor ieders eigen kracht, mogelijkheden en helpende omstandigheden ondersteunen wij mensen bij het nemen van kleine stappen in de goede richting.
 • Door de verbindingen die mensen al hebben te versterken en tijdelijke ondersteuning te bieden waar nodig, werken we aan duurzame oplossingen die passen binnen de leefwereld van onze cliënten.