Wat doet NIM aan kwaliteitsborging?
HKZ kwaliteitskeurmerk

Sinds 2008 heeft NIM Maatschappelijk Werk een landelijk kwaliteitskeurmerk. NIM voert het kwaliteitsbeleid uit om cliënten van de beste dienstverlening te kunnen voorzien.

Dat houdt in:

  • Jaarlijkse beoordeling van kwaliteit management systeem (een integrale manier om een organisatie uiteindelijke effectiever en efficiënter te beheersen en besturen)
  • Landelijk geldende kwaliteitsnormen voor maatschappelijk werk (HKZ) zijn uitgangspunt voor al onze werkprocessen en procedures
  • NIM maakt gebruik van kwaliteitsinstrumenten die meten èn verbeteren.

De volgende meetinstrumenten worden gebruikt:

  • Interviewen van NIM medewerkers en afdelingen om in kaart te brengen in hoeverre wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen
  • Jaarlijkse beoordeling van ons kwaliteitssysteem door een onafhankelijk, extern bureau
  • Doorlopend cliënttevredenheidonderzoek en jaarlijks tevredenheidonderzoek onder (oud-cliënten, medewerkers, klanten en ketenpartners
  • Jaarlijkse controle van werkprocessen, documenten en procedures
  • Jaarlijkse evaluatie van signalen die dat jaar zijn behandeld (signalen uit het werkveld, klachten, storingen, ideeën, meldingen van agressie of ongewenst gedrag)

Daarnaast zijn al onze maatschappelijke werkers geregistreerd bij het beroepsregister voor algemeen maatschappelijk werkers (BAMw).