NIM helpt bij
Kinderen en opvoeden

Het opvoeden van kinderen en alles wat met uw kinderen en u  te maken heeft kan soms vragen oproepen bij u als ouder of verzorger. Dit kan over allerlei zaken gaan. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind beter naar me luistert? Mijn partner en ik zitten niet op een lijn, wat kunnen we daaraan doen? Mijn puber en seks, hebben jullie tips om dit bespreekbaar te maken en te houden? Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, wat kan ik doen?

Deze vragen zijn heel normaal, want opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Bovendien is elk kind anders en roept iedere leeftijdsfase weer andere vragen op. Als u een vraag heeft over uw kind(eren) of zich zorgen maakt kunt bij de maatschappelijk werker van NIM terecht.

Hoe kan NIM u helpen?

Uw kind kan zich aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk. De schoolmaatschappelijk werker werkt op de school van uw kind, maar is er ook voor ouders (of leerkrachten). De school en u willen tenslotte allebei dat het goed gaat met uw kind, op school en thuis. De schoolmaatschappelijk werker is deskundig en helpt u graag als u een vraag heeft over uw kind. Als uw kind niet (meer) op school zit, kunt ook altijd bij het algemeen maatschappelijk werk van NIM terecht met uw vraag.

NIM organiseert ook trainingen en gespreksgroepen over opvoeden, bijvoorbeeld over omgaan met pubers of over het opvoeden van kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn ook speciale trainingen en gespreksgroepen voor kinderen, bijvoorbeeld over faalangst en zelfvertrouwen, of het oefenen van sociale vaardigheden.

Als u zich wil aanmelden voor een training of gespreksgroep, iemand wil verwijzen, of zelf meer informatie wil, kunt u elke werkdag tussen 9 en 17 uur bellen naar: 024 32 32 751. U kunt NIM ook mailen of contact opnemen via dit formulier.

Opvoedinformatie

De website Opvoedinforegionijmegen.nl biedt veel informatie over opvoeden en opgroeien die mogelijk interessant is.