NIM helpt bij:
Iets anders of voor een ander

Er kunnen allerlei situaties zijn waarbij het prettig kan zijn om wat ondersteuning te hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over geld en schulden, kinderen en opvoeden, wonen en buren, relaties en scheiden, maar ook over allerlei andere zaken. Bijvoorbeeld over werk, gezondheid, seksualiteit, en dergelijke. Blijf niet zitten, maar stel uw vragen of kom praten over uw probleem. Ook als u een vraag heeft voor iemand anders of zich zorgen maakt om iemand. U bent bij NIM altijd aan het goede adres.

Werk en werkloosheid

Als u een vraag of probleem heeft rondom werk of werkloosheid te maken heeft kunt u bij NIM terecht. Misschien herkent u zich in een van bovenstaande situaties of vragen. Het kan ook zijn dat u een hele andere vraag heeft die met werk of werkloosheid te maken heeft. Ook deze kunt u aan de maatschappelijk werker stellen. De maatschappelijk werker kijkt samen met u naar wat in uw situatie kan helpen. Mocht uw vraag ergens anders beter kunnen worden beantwoord dan zorgen wij ervoor dat u daar ook terecht komt. U bent dus bij NIM altijd aan het goede adres.

Niet lekker in je vel

Of voelt u zich gewoon niet zo lekker in uw vel en weet u niet precies waardoor dat komt. Wat het ook is, u kunt bij NIM terecht voor hulp, informatie en advies. De maatschappelijk werker kijkt samen met u naar wat in uw situatie kan helpen. Mocht uw vraag ergens anders beter kunnen worden beantwoord dan zorgen wij ervoor dat u daar ook terecht komt. U bent dus bij NIM altijd aan het goede adres.

Seksualiteit

Bij veel vragen of problemen kan seksualiteit, of vragen over je geslacht, en hoe je je daarbij voelt een rol spelen. Wat uw vraag of situatie ook is, misschien iets wat hier staat genoemd, of iets heel anders, u kunt bij NIM terecht voor hulp, informatie en advies. Wat uw seksuele voorkeur, geslacht(skeuze), geloof, of achtergrond ook is, u bent altijd welkom met uw vraag. De maatschappelijk werker kijkt samen met u naar wat in uw situatie kan helpen. Mocht uw vraag ergens anders beter kunnen worden beantwoord dan zorgen wij ervoor dat u daar ook terecht komt. U bent dus bij NIM altijd aan het goede adres.

Langdurig ziek en mantelzorg

Langdurig ziek zijn; hoe ga ik daar mee om? Of zorgt u voor een zieke en wordt dat soms te veel? Als u een vraag of probleem heeft rondom uw gezondheid of te maken heeft met de gezondheid van iemand om u heen dan kunt u bij NIM terecht. De huisarts is er voor lichamelijke klachten, maar soms hebben lichamelijke klachten ook een niet lichamelijke oorzaak. Ook kunt u moeite hebben om met het ziek zijn of het ziek zijn van een naaste om te gaan.

Vrijwilligers van NIM buddyzorg bieden ondersteuning aan mensen met een ernstige levensbedreigende of chronische ziekte. Mensen krijgen ondersteuning bij het verwerken van het ziek-zijn en de gevolgen daarvan. De hulp is per situatie anders en steeds afhankelijk van de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Meer info over buddyzorg

Cultuur

Een andere culturele achtergrond kan voor vragen zorgen. Alleen al wat betreft de taal. NIM kan u helpen bij vragen die daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld door samen met u naar een formulier te kijken of een instantie te bellen. De achtergrond, herkomst, cultuur, gewoonten of het geloof kunnen tussen mensen voor verschillen zorgen. En ook hoe iemand deze persoonlijk voelt en uit kan ten opzichte van iemand anders weer erg verschillen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld in de relatie met je partner, met je kinderen, je ouders of anderen een situatie ontstaan die vragen of problemen met zich mee brengt. Bijvoorbeeld zoals er hierboven een paar staan. Maar het kan ook een heel andere vraag of probleem zijn. Voor al deze vragen kunt u bij NIM Maatschappelijk Werk terecht. De maatschappelijk werker kijkt dan samen met u naar de beste hulp in uw situatie. Als het nodig is kan de maatschappelijk werker een tolk inschakelen.

Eergerelateerd geweld? In een noodsituatie belt u 112. Vermoeden van (mogelijke) eerwraak? Meld dit zo snel mogelijk bij NIM.